In-Balance

 

“Just by sitting down and being still you can change yourself and the world ”

Jon Kabat-Zinn

In-Balance erbjuder verktyg för återhämtning, reflektion, inspiration och välbefinnande. Målet är människor och miljöer i balans. Vår yttre och inre miljö samspelar. Genom åtgärder i den yttre miljön kan man åstadkomma förändring i den inre och vice versa

In-Balance arbetar såväl med individer som grupper.  En grundsyn är att  kropp och knopp hänger ihop liksom vikten av stödjande och livgivande miljöer på jobbet och privat. Ledorden är hälsa, helhet och hållbarhet. Jag är beteendevetare, kommunikolog och mindfulnesslärare och använder mig av olika tekniker och metoder där intentionen är att åstadkomma en förändring som innebär ökat välbefinnande. Jag erbjuder individcoaching, friskvårdspass, konsultationer, föreläsningar, workshops och kurser. Jag har dessutom ett stort nätverk av samarbetspartners.

Marie Swartling Philip: Beteendevetare, Kommunikolog och Mindfulnesslärare

Utbildning: Med. mag, Arbete och hälsa, Karolinska Institutet, Fil. kand beteendevetenskap, Stockholms universitet, cert Kommunikolog, Skandinavisk Institutt for Kommunikasjon og Forandring, Mindfulnesslärare/MBSR och MSC, Center for Mindfulness Sweden, cert Feng Shui konsult, Nordic school of Feng Shui, dipl Stresspedagog, New Life  samt Qigong- , Antigympa- och Niainstruktör, cert lärare i  IN-bildningens yoga och Yinyoga enl Magdalena Mecweld. Dipl Zen-coach och Lösningsfokuserad coach.  Utbildad i  MI-samtal och licencierad i PASS-profilen.

In-Balance finns här:

Skånegatan 97, Stockholm

Ester Adèle, St Paulsgatan 22, Stockholm

Telefon: 0704-678679.

e-mail: in-balance@mail.nu

Integritetspolicy/hantering av personuppgifter

In-Balance lagrar inga personuppgifter någonstans förutom mailadresser i ett adressregister i ett mailprogram.  Detta adressregister består av namn, e-postadress, telefon och adress. Inga personliga data används  för något annat än det du begärt, såsom anmälan till kurs eller evenemang, samt för informationsutskick, nyhetsbrev eller annan kommunikation som gäller vår verksamhet.