Arbetsmiljödesign

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för positiv utveckling av företag och organisationer. En bra arbetsmiljö är viktig för arbetsglädjen och motivationen och därmed också för produktiviteten. Begreppet arbetsmiljödesign innebär att man formar en bra arbetsmiljö. I begreppet arbetsmiljödesign lägger vi in vad man behöver arbeta med och hur arbetet kan gå till. Förändringsarbetet i sig behöver uppmärksammas som den ständigt pågående process det är. I en god arbetsmiljö finns hela arbetsmiljön med, både den fysiska och den psykosociala. Arbetar vi i en miljö som skapar kreativitet eller lugn eller underlättar möten med andra? För att må bra och fungera bra behöver det finnas en harmoni och en helhet i vår omgivning. Att miljön är viktig för hälsa och välbefinnande visas i forskning om miljöer och stress.