Coaching/Kommunikation

”Var den förändring du vill se i världen”
Mahatma Gandhi

 

Coaching är en målstyrd process där klienten stimuleras att sätta mål, reflektera kring nutid, dåtid och framtid samt få spegling och sortering kring olika teman. Tanken är att processen ska gå fortare än den gör på egen hand.

Det handlar om att medvetandegöra och överbygga gapet mellan nuvarande läge och önskat läge som att öka självkännedom, sortera problem, lösa konflikter, genomföra förändringar och skapa balans. Klienten har ansvar för sin utveckling och jag som coach är ett stöd på vägen.

Träffarna anpassas utifrån klientens behov och kan innehålla teman som t ex stresshantering och kommunikation. Även långsam rörelseträning, avspänning och mentala övningar ingår.

Se vidare under fliken Om Kommunikologi