Feng shui för företag

”Don´t manage the people. Manage the environment!”  –  Richard Norman

Kontorarbetsplats

 ”Feng shui skapar balans och harmoni i arbetsmiljön och synliggör företagets framtidsvisioner”

Vår yttre och inre miljö samspelar. Genom åtgärder i den yttre miljön kan man åstadkomma förändring i den inre och vice versa. Fysisk och psykosocial arbetsmiljö går hand i hand. Inredning är kommunikation. Vad kommunicerar ni till era kunder och anställda?

”En arbetsplats ska spegla organisationeneller företagets affärsidé, visioner och hur de vill bli uppfattade.”

 

Feng Shui är en mångtusenårig österländsk lära om hur allt omkring oss påverkar oss. Med våra sinnen tar vi in färger, former, material, symboler mm, medvetet eller omedvetet. Inom Feng Shui strävar man efter att skapa miljöer som är så hälsosamma och balanserade som möjligt. Inom Feng Shui utgår man från hur chi, den universella livskraften, rör sig och man vill skapa ett så gynnsamt flöde som möjligt.

Yin och yang är en symbol för balans och harmoni. Genom att balansera ytterligheter mår vi bättre. Efter en tid av hög aktivitet behöver vi återhämtning. I en inredning kan det handla om balans mellan höga och låga föremål, ljusa och mörka färger eller fyrkantiga och runda former t ex.

De fem elementen är trä, eld, jord, metall och vatten och alla har olika energirörelse. Grundtanken är att de fem elementen ska vara i balans med varandra och vi mår bäst om alla finns representerade i en miljö.

in-balance_fengshui-3

Inspirationskurs – Skapa din arbetsplats

En inspirationskurs om färg, form, material, ljussättning och möblering och om hur du använder den österländska läran Feng Shui för inredning av din arbetsplats. Du lär dig hur vi påverkas av vår omgivning, medvetet och framförallt omedvetet, så att du kan inreda medvetet och ändamålsenligt. Inredningspsykologi varvas med gruppsykologi.

Mer information kommer inom kort!