Kommunikation & Förändring

 ”Att göra det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt, och det enkla elegant”

 Moshe Feldenkrais

Framgångsrik kommunikation handlar om att bli medveten om hur du själv och andra kommunicerar, medvetet och omedvetet. Vad är det jag vill förmedla? Hur kommunicerar jag det? Hur blir det mottaget? Vad blir resultatet? När du blir medveten om vad som fungerar eller inte fungerar, kan du göra en förändring.

In-Balance håller kurser, seminarier, workshops och coachar individer, grupper och organisationer i kommunikation och förändringsarbete. Du får tillgång till enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg för att öka medvetenheten i kommunikationen med dig själv och andra. Teman kan vara stress, konflikthantering, feedback, personligt ledarskap mm.

Arbetet med kommunikation och förändring baserar sig på metadisciplinen kommunikologi. Se under fliken Om Kommunikologi