PASS-profilen

PASS-profilen – En enkel och effektiv nulägesanalys

Pass-profilen är ett verktyg för att kartlägga den psykosociala miljön utifrån områden privat, arbete, stress, självkänsla och livsstil. Det är ett enkelt och effektivt mätinstrument för individer, arbetsgrupper och företag. PASS-profilen ger en överskådlig bild av nuläget i verksamheten  - en bra grund för att starta ett utvecklingsarbete. PASS-profilen tar fram styrkor och förbättringsområden och skapar möjlighet för delaktighet, engagemang, förståelse och fokus hos medarbetare, arbetsgrupp och ledning att arbeta vidare med dessa. PASS-profilen bygger på aktuell stress- och arbetslivsforskning. Den kan användas som ett ”early warning system” för mätning av klimat och stress hos medarbetarna och därmed kan sjukskrivningar förebyggas.

In-Balance