Rehabprogram – Rörelse, Reflektion, Riktning

 

Stress-rehabprogram 8 veckor

Ett program för sjukskrivna och andra i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att skapa kraft och motivation att ta sig vidare. Programmet ger empowerment och möjliggör reflektion kring livssituation och framtid. Lämplig gruppstorlek är 6-12 personer.

Tidsramar:   2 x 3 tim per vecka i 8 veckor, 1-2 enskilda samtal samt                                                        uppföljnings-möte med uppdragsgivare.

Ur innehållet:

Rörelse                                                                                                                              

Långsam rörelseträning, Qigong och Avspänning.

Reflektion

Stresshantering, Mindfulness, Motivation och Kommunikation.

Riktning

Vägledning, Arbetsliv och Målformulering.