Balansprogram – Rörelse, Reflektion, Riktning

 

Balansprogram 8 veckor

Ett program som förebygger eller om du redan är sjukskriven för stress. Syftet är att skapa kraft och motivation samt att ge verktyg. Programmet ger empowerment och möjliggör reflektion kring livssituation och nya förhållningssätt Lämplig gruppstorlek är 6-12 personer.

Tidsramar:   2 x 3 tim per vecka i 8 veckor, 1-2 enskilda samtal.

Ur innehållet:

Rörelse                                                                                                                              

Långsam rörelseträning, Qigong och Avspänning.

Reflektion

Stresshantering, Mindfulness, Kommunikation.

Riktning

Motivation, Vägledning och Målformulering.