Nycklar till nuet: Stresshantering och Mindfulness

”Spänd är den du tror du måste vara. Avspänd är den du är.”

Stresshantering – nycklar till nuet

En verktygslåda för din återhämtning som anpassas utifrån behov. Arbete individuellt eller i grupp, som föreläsning eller ett antal seminarier. Kan med fördel kombineras med PASS-profilen.

Ur innehållet: Vad är stress? Medvetandegöra stressorer. Hur skapa balans? Copingstrategier. Kommunikation med mig själv och andra. Mindfulness – medveten närvaro och acceptans. Rörelse och reflektion – övningar för kropp och knopp.

sten