Mindfulnesbaserad individcoaching

”There must be more in life than adding speed to it!”

Mahatma Gandhi

Individuellt arbete med Mindfulness som bas, med ökad medvetenhet och ett avslappnat förhållningssätt som mål. Utifrån närvaro utforskar vi olika aspekter av tillvaron. Verktygen är bland annat empatiskt lyssnande, kraftfulla frågor, inquiry och inre guidningar. Upplägget kan följa MBSR-programmet eller vara fritt och görs upp individuellt utifrån dina behov. Du får ett material med CD-skiva att träna hemma.

Se mer under fliken MBSR – Mindfulnessbaserad Stressreduktion