Stress & Rehabcoaching

In-Balance erbjuder tjänster för företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner inom rehabilitering och vägledning.  Syftet är att skapa motivation och kraft att ta sig vidare.

Om Coaching

”Don´t limit your challenge…challenge your limit”!

Coaching är en  process där klienten stimuleras att utforska och sätta mål, reflektera kring nutid, dåtid och framtid samt få spegling kring olika teman. Coaching handlar om att medvetandegöra och överbygga gapet mellan nuvarande läge och önskat läge. Klienten har ansvar för sin utveckling och jag som coach är ett stöd på vägen.

Inom arbetslivsinriktad rehabilitering är målet  att rustas och hitta  tillbaka till arbetslivet och intentionen blir då kartläggande, vägledande och möjliggörande.

Träffarna anpassas utifrån klientens behov och kan innehålla teman som stresshantering och återhämtning, motivation, kommunikation, självbild och resurser.

Även långsam rörelseträning, avspänning och mentala övningar kan ingå.

” Om vi vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,måste vi först finna henne där hon är och börja just där”   –   Kirkegaard

PASS-profilen

PASS-profilen är en arbetsrelaterad stressprofil som kartlägger privatliv, arbetsliv, stress, självkänsla, hälsovanor och livsstil. Den bygger på aktuell stress- och arbetlivsforskning och synliggör styrkor och förbättringsområden.

”Jag är intresserad av framtiden, därför att jag kommer att tillbringa resten av mitt liv där”       –  Kettering  –