Medveten rörelse – Yoga, Qigong och Antigympa

Långsamma och inkännande hathayoga övningar i kombination med antigympa. Övingarna är icke-prestationsinriktade och görs i syfte att undersöka hur du gör det du gör, upptäcka mönster och reflektera kring detta. Vinster är smidighet, avspänning och kroppsmedvetenhet.

Qigong är meditation i rörelse. Ledorden är långsamhet, lugn och djup andning samt riktad uppmärksamhet och fokus. Effekterna är bland annat ökad rörlighet, kraft och närvaro.

Metoden antigymnastik startades av Francoise Mezieres, sjukgymnast. Therese Bertherat utvecklade vidare denna metod med ett motto ”att uppnå så mycket som möjligt genom att göra så lite som möjligt”. Liselotte Sjöstedt har utvecklat metoden ytterligare och ”försvenskat” den genom att göra förhållningssättet ännu mera tillåtande med betoning på antiprestation. Antigympa är enkla, distinkta, utforskande rörelser i syfte att återskapa en bättre fungerande kroppsbalans och sätt att leva. Kroppen reglerar själv obalanser om man ger sig tid, utrymme och reflektion. Övningarna görs till största delen liggande på golvet.


”Våra huvuden är runda för att våra tankar ska kunna ändra riktning”

Picabia

Ur Aftonbladet 20 okt 2000:

Slappna av med nya Antigympan

”Knäppa handen med foten, sprattla som en bebis och sedan somna mitt i passet. Det låter som rena rama antigympan. Det är just vad det är.

Det förekommer att deltagare faller i sömn när Liselott Sjöstedt håller sina träningspass på Care Of på Kungsholmen i Stockholm.

- Det händer ofta att någon somnar. Jag blir glad, för det är ett steg på vägen. Det visar att man vågat släppa efter lite, säger hon.

För åtta år sedan läste hon boken ”Kroppen har sina skäl” av fransyskan Thérèse Bertherat, upphovskvinna till den så kallade antigymnastiken. Den har Liselott byggt vidare på och skapat en egen svensk variant.

- En skillnad är att i antigympa vill man ännu mer komma bort från duktighetssyndromet.

Antigympa handlar om att låta kroppen i sin egen takt utforska hur den ska få tillbaka sin egen muskelbalans med hjälp av enkla, mjuka och långsamma men ändå distinkta rörelser.

- Ju färre rörelser, desto bättre. Det är en guidad tur genom kroppen, där sinnet tar till sig och koncentrerar sig på varje rörelse.

Trots att rörelserna är påfallande små och tillbakahållna hävdar Liselott att antigympan, tack vare att kroppen lär sig fungera bättre, gör oss friskare och smalare.

”Anti” i meningen ”mot” står bland annat för anti-prestation och anti-klocka. Men Liselott Sjöstedt läser lika gärna in den italienska betydelsen i ordet, som i antipasto, lika med förrätt.

- Se gärna antigympan som en förövning, en förberedelse för livet därute, säger hon.”

Förslag på övningar:

MUSKELSTRÄCKAREN

Stå rakt, avslappnat utan svank och med ben och fötter så tätt ihop som det går. Böj överkroppen sakta nedåt ”kota för kota” – utan att böja knäna för mycket – tills händerna närmar sig golvet. Sträcker ut musklerna på kroppens baksida.

HÄRLIGA HÄLEN

Stå med fötterna parallellt. Lägg en begagnad tennisboll under ena hälen och försök stå en stund med lika tyngd på båda benen. Flytta runt bollen under foten. Ställ ner foten och känn skillnaden. Upprepa med andra foten. Bra för hela kroppen.

SKÖNA AXELN

Ta tag i ”stressmuskeln” mellan axelkulan och halsen. Håll handen still. Rör axeln, inte handen, runt i cirklar eller åttor. Släpper spänningarna i axelpartiet.

FINA FOTEN

Värm upp tårna med denna övning. Knäpp ihop handen med foten och rör lite på tårna. Återställer fotens naturliga form.

BARNSLIGA LÅREN

Ligg på rygg med böjda knän, svanken nere och hakan mot bröstet. Sträck upp fötterna mot taket. Ta tag om fötterna om det går,annars knäna, som en bebis. Bra för baksidan av kroppen, särskilt låren.

AVSPÄNDA KÄKEN

Låt tungan röra sig runt i munnen som om den var på upptäcktsfärd på månen. Vila en stund och upprepa. Släpper på spänningarna i hela käkpartiet.