Mindfulness – medveten närvaro

 

————————————————————————————————-

8-veckors kurs i Mindfulness-MBSR

Start hösten 2018

Under 8 mindfulla veckor utvecklar vi vår kapacitet att skapa mer balans, kontroll och lugn i våra liv, genom mentala tekniker och praktiska metoder för stresshantering. Mindful medvetenhet definieras som riktad uppmärksamhet, med avsikt, i nuet, icke-värderande och är fundamental i arbetet, eftersom det pågående nuet är den enda tid som vi har att tillgå för att uppfatta, lära, växa eller förändras. I kursen får du verktyg att hantera vardagens utmaningar samt att leva livet fullt ut.

Mindfulness baserad stresshantering handlar om att öka medvetenheten om inre och yttre skeenden. Under 8 veckor övar vi upp den naturliga förmågan att vara närvarande. Detta kan ge ett helt nytt förhållningssätt till livet som dramatiskt ökar din livskvalitet. Med mer närvaro och medvetenhet höjs lyhördheten för det som sker i dig själv och i din omgivning. Invanda automatiska reaktionsmönster som leder till stress och ohälsa av olika slag blir tydliga och du får verktyg till att göra mer balanserade och sunda val. Kursen är erfarenhets- och upplevelsebaserad och bygger på systematisk träning i meditation och Hathayoga. Du får ett arbetsmaterial och hemövningar ingår. MBSR-programmet är utarbetat av Jon Kabat-Zinn.

Plats: Stockholm.

Tid: 

Kostnad:

Intresseanmälan : in-balance@mail.nu, 0704-678 679.  Antalet platser är begränsat till 12 personer.

Frågor: Marie Swartling Philip, Mindfulnesslärare-MBSR, Beteendevetare samt kommunikolog. 0704-678 679.. in-balance@mail.nu

Retreat

Mindfulnessdag i tystnad - varandets konst!  4 feb 2018, Dalarö.

”Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala.”
Dag Hammarskjöld

En dag för dig själv i stillhetens tecken. Vi ger oss tid för det långsamma – varandet. Genom mindfulnessmeditation och yoga – rörelse och reflektion – kommer vi närmare oss själva och ger plats och tid för det som är. Genom sinnesbaserade övningar och meditation under tystnad tränar vi vår uppmärksamhet och närvaro. Genom att möta det som är utan att behöva fixa eller förändra kan en känsla av lätthet och ny kraft uppstå.

Ta gärna med egen yogamatta och meditationskudde om du har. Även egen lunch kan medtas. Det finns te och tilltugg.

När: 4 feb 2018

Var: Dalarö.

Tid: 10-16

Kostnad: 600 kr. Insättes på Bg 5074-4382

Ledare: Marie Swartling Philip. Mindfulnesslärare, beteendevetare och kommunikolog.

Anmälan: in-balance@mail.nu eller 0704-678 679.

Mindfulness?

 

 

 

Niavår2013

Nia & Mindfulness – Nytt datum kommer!

Dalarö, danssalen i Idrottshallen.

Starta dagen med meditation,dans och tekniker för kroppsmedvetenhet och självläkning. I Nia blandas influenser från öst och väst till härlig rytmisk musik.  Rörelserna bygger på glädje och lust istället för prestation. Du gör dem utifrån dig och din kropp – your body´s way! Nia varvas med det lugnare tempot och stillheten i Mindfulness i ett sömlöst flöde under förmiddagen för att uppnå medveten rörelse och närvaro. Passet passar såväl nybörjare som dig som tränar regelbundet. Varmt välkommen!

Tid: 10-12
Kostnad: 250 kr. bg 5074-4382

Anmälan och frågor: Marie Swartling Philip, lic Nia instruktör/brown belt och Mindfulnesslärare-MBSR.

0704-678 679,
in-balance@mail.nu

Varmt välkommen!
photaki142795_1mb-1

”Mindful morning – med fokus på självmedkänsla”

14 april 2018

En inbjudan till utrymme för reflektion och vila.
Att träna sin egen uppmärksamhet och kunna njuta av att vara fullständigt närvarande går att öva upp, liksom en muskel. Helt utan att fixa eller förändra – bara möta det som är – kan en lätthet och känsla av befrielse och ny kraft uppstå. Genom att möta vår imperfektion med ”själv-snällhet” kan vi tillåta oss att få vara den vi är.

Ur innehållet: Kort presentation av mindfulness och self-compassion varvat med övningar som leder inåt; mindful yoga, meditation, kroppscanning och övningar i självmedkänsla.

För dig som har funderat på vad mindfulness är men inte provat ännu eller för dig som kommit igång och vill avsätta tid för träning.

Kombinera gärna med ett skönt Niapass efter – kl 12-13 (se under fliken Nia-rörelseglädje)

Välkommen!

När:                  10-12. 14 april 2018

Var:                    Danssalen, Idrottshallen , Dalarö

Hur:                      Intresseanmälan  till in-balance@mail.nu

Frågor:                 0704-678 679

Kostnad:            250 kr, insättes på bg 5074-4382. Vid kombination med Nia 12-13 ges 50 kr rabatt. Rabatt ges för pensionär/sjkskriven. Vi tar friskvårdskuponger.

Ledare:        Marie Swartling Philip, Mindfulnesslärare – MBSR och Beteendevetare,