Mindfulness & Självmedkänsla

Allt kommer ur din träning”      -      Jon Kabat Zinn

Mindfulness, medveten närvaro,  är ett sätt att vara – inte en metod. Mindfulness är den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är utan att värdera eller döma det. I forskning kring Mindfulness-meditation har man konstaterat mätbara förändringar i de områden av människors hjärnor som förknippas med minne, självkänsla, empati och stress.

I arbetslivet kan vinster med Mindfulness-träning vara sänkt sjukfrånvaro, ökad effektivitet, lättare att fokusera och bättre samarbete och relationer till kollegor. Genom ökad medvetenhet om sina mönster och beteenden kan man göra nya val som leder till nya resultat.

Mer information om kurser, seminarier och föredrag under respektive flik. Vi genomför även uppdragsutbildningar. Hör av er så diskuterar vi era behov!

Anmäl intresse till in-balance@mail.nu

 

Buddhas hand

 

Aktuellt:

Retreat

Mindfulnessretreat i tystnad - varandets konst!  Dalarö 10 nov  2019.

”Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala.”
Dag Hammarskjöld

En dag för dig själv i stillhetens tecken. Vi ger oss tid för det långsamma – varandet. Genom mindfulnessmeditation och yoga – rörelse och reflektion – kommer vi närmare oss själva och ger plats och tid för det som är. Genom sinnesbaserade övningar och meditation i tystnad tränar vi vår uppmärksamhet och närvaro. Genom att möta det som är utan att behöva fixa eller förändra kan en känsla av lätthet och ny kraft uppstå.

Ta gärna med egen yogamatta och meditationskudde om du har.

När: 10-16.

Var: Dalarö.

Kostnad: 700 kr, insättes på bg 5074-4382.

Ledare: Marie Swartling Philip. Mindfulnesslärare, beteendevetare och kommunikolog.

Anmälan: in-balance@mail.nu eller 0704-678 679.