Mindfulness & Självmedkänsla

Allt kommer ur din träning”      Jon Kabat Zinn

Mindfulness, medveten närvaro,  är ett sätt att vara – inte en metod. Mindfulness är den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är utan att värdera eller döma det. I forskning kring Mindfulness-meditation har man konstaterat mätbara förändringar i de områden av människors hjärnor som förknippas med minne, självkänsla, empati och stress.

I arbetslivet kan vinster med Mindfulness-träning vara sänkt sjukfrånvaro, ökad effektivitet, lättare att fokusera och bättre samarbete och relationer till kollegor. Genom ökad medvetenhet om sina mönster och beteenden kan man göra nya val som leder till nya resultat.

Mer information om kurser, seminarier och föredrag under Hälsa och hållbarhet Vi genomför även uppdragsutbildningar. Hör av er så diskuterar vi era behov!

8-veckorskurs startar hösten 2018. Se mer under fliken MBSR – Mindfulnessbaserad Stressreduktion samt Kurser.

Anmäl intresse till in-balance@mail.nu

 

Buddhas hand

 

Aktuellt:

Retreat

Mindfulnessretreat i tystnad - varandets konst!  Dalarö 4 feb 2018.

”Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala.”
Dag Hammarskjöld

En dag för dig själv i stillhetens tecken. Vi ger oss tid för det långsamma – varandet. Genom mindfulnessmeditation och yoga – rörelse och reflektion – kommer vi närmare oss själva och ger plats och tid för det som är. Genom sinnesbaserade övningar och meditation i tystnad tränar vi vår uppmärksamhet och närvaro. Genom att möta det som är utan att behöva fixa eller förändra kan en känsla av lätthet och ny kraft uppstå.

Ta gärna med egen yogamatta och meditationskudde om du har. Även egen lunch kan medtas alternativt ätas ute. Det kommer att finnas te och enklare tilltugg.

När: 4 feb 2018, 10-16.

Var: Dalarö.

Kostnad: 600 kr, insättes på bg 5074-4382. Om du betalar före 15 januari får du 100 kr rabatt!

Ledare: Marie Swartling Philip. Mindfulnesslärare, beteendevetare och kommunikolog.

Anmälan: in-balance@mail.nu eller 0704-678 679.