MBSR – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, 8 v

”Pay attention. Nothing more” – Jon Kabat-Zinn

MBSR – Ett forskningsbaserat 8-veckors program som ökar välbefinnandet och minskar stress.  Start 26 september i Stockholm!

Programmet är erfarenhets- och upplevelsebaserat och bygger på systematisk och intensiv träning i Mindfulnessmeditation och Hatha-yoga och tillämpningar av dessa i dagligt liv liksom inför de utmaningar som förknippas med medicinska och psykologiska problem och livsstress. Programmet bygger på kunskaper om stressmedicinsk forskning.

Mindful medvetenhet definieras som riktad uppmärksamhet, med avsikt, i nuet, icke-värderande och är fundamental i arbetet, eftersom det pågående nuet är den enda tid som vi har att tillgå för att uppfatta, lära, växa eller förändras. Mindfulness hjälper oss att vakna upp till våra liv. 8-veckors programmet ger oss verktyg att hantera vardagens utmaningar samt att leva livet fullt ut. Vinster är ökad medvetenhet och koncentration samt förmåga att hantera problem mer effektivt och att ta bättre hand om sig själv. Förhållandet till smärta och svårigheter tenderar att förändras samt fysiska hälsofördelar uppnås.

Ett huvudmål med programmet är att understödja en förmåga till lärande och varande som kan tillämpas långt efter det att programmet avslutats.

Programmet omfattar 8 veckor med veckovisa sessioner om 2,5 timmar i grupp.

Nästa gruppstart 26 september 2019 i Stockholm, Skånegatan 97. (17.00 – 19.00).

”You don´t have to like it – you just have to do it!”

Jon Kabat Zinn