Medvetna möten

Mediterande man i kostym

“Change: One thing you can be sure of”  –  Jon Kabat-Zinn

Mindfulness är ett kraftfullt verktyg som nu i allt större utsträckning används i arbetslivet. Google och If är två exempel på företag som använder Mindfulness i sin verksamhet. Mindfulness är träning av uppmärksamhetsmuskeln och ett sätt att träna vårt ”mind” med samma ambition som vår fysiska kropp. Detta för ett hållbart liv och arbetsliv! Vinster av Mindfulnessträning på jobbet ger bl a bättre fokus, ökad produktivitet, effektivare problemlösning, ökad trivsel, minskad stress och sjukfrånvaro hos medarbetarna. MBSR-programmet, utarbetat av Jon Kabat Zinn, bygger på det senaste inom stressmedicinsk forskning.

Boka Mindfulness för er konferens eller möte! Mindful medvetenhet innebär att vara närvarande i nuet, med intention och utan att döma sina upplevelser. Mindfulness är ett förhållningssätt, ett sätt att möta händelser med nyfikenhet, öppenhet och medvetenhet. Övningarna är sinnesbaserade och kan t e x utgöras av meditation, yoga eller kroppsmedvetenhet. Vi anpassar sessionen efter er konferens och gruppstorlek.

in-balance@mail.nu