Mindful Morning

”Endast den dagen gryr, som vi är tillräckligt vakna att se”  –  Henry David Thoreau

sten

Prova på aktivitet för arbetsplatsen! Olika övningar för medveten närvaro i kombination med teori och presentation av senaste forskningen på området. Kontakta oss för mer information och behovsanpassat upplägg!

in-balance@mail.nu