In-Balance Stresshantering och Mindfulness

IN-BALANCE – HÄLSA, HELHET & HÅLLBARHET

Kurser, retreater och coaching i Stresshantering &  Mindfulness

In-Balance vänder sig till privatpersoner såväl som företag och  erbjuder verktyg för återhämtning, reflektion, inspiration och välbefinnande.

IN BALANCE – HÄLSA, HELHET & HÅLLBARHET

Kurser, retreater och coaching i Stresshantering & Mindfulness

In-Balance vänder sig till privatpersoner såväl som företag och erbjuder verktyg för återhämtning, reflektion, inspiration och välbefinnande.

Marie Swartling Philip In-Balance

Marie Swartling Philip

Marie Swartling Philip

Jag är beteendevetare, kommunikolog och mindfulnesslärare och använder mig av olika tekniker och metoder för att åstadkomma en hållbar förändring för ett ökat välbefinnande. Är också instruktör i Nia, Yoga och Qigong och har en lång yrkesbakgrund inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Aktuella Kurser, Workshops & Retreater

Aktuella Kurser, Workshops & Retreater

BALANS PÅ JOBBET FÖR VÄLBEFINNADE

Välmående företag byggs av medarbetare som mår bra

Balans på jobbet är ett koncept där målet är välbefinnande i arbetslivet. Vi erbjuder individcoaching, konsultationer, friskvårdspass, föreläsningar, workshops och kurser. En bra arbetsmiljö gynnar trivsel på jobbet, effektivitet och lönsamhet.

Balans på jobbet är ett koncept där målet är välbefinnande i arbetslivet. Vi erbjuder individcoaching, konsultationer, friskvårdspass, föreläsningar, workshops och kurser. En bra arbetsmiljö gynnar trivsel på jobbet, effektivitet och lönsamhet.

Maries mindfulness-kurs höll en mycket hög kvalité. Kunskapen och övningarna förmedlades på ett trevligt och pedagogisk sätt. Alla fick delge sina upplevelser och känslor på ett givande sätt. Retreatdagen var helt suverän. Vi är båda övertygade om att stunderna med Maries mindfulness fick oss båda att komma ner på jorden och slappna av från en ohälsosam arbetsbelastning. Vi saknar båda dessa tisdagkvällar.
Karin och Ensio, MBSR

MSC-kursen har varit mycket givande och hjälpt mig att kunna leva ett harmoniskt och lättare liv. Tack vare Maries kunnighet och hennes värme och empati har jag kommit en bra bit på vägen för att hitta lugn och ro, såväl i kropp som i sinne. Tack för en underbar kurs!
Birgitte

Just by sitting down and being still
you can change yourself and the world

Jon Kabat-Zinn

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta In-Balance & Marie Swartling Philip för mer information.