För ökat välmående, bättre kommunikation, minskad stress och sänkt sjukfrånvaro

Passprofilen är en arbetsrelaterad stressprofil som kartlägger Privatliv, Arbetsliv, Självkänsla, Stress samt hälsovanor och livsstil. Det är ett effektivt mätinstrument på individ- grupp- eller organisationsnivå för den psykosociala arbetsmiljön. PASS-profilen ger en överskådlig bild av nuläget i verksamheten, som ger en bra grund för att starta ett utvecklingsarbete. PASS-profilen tar fram styrkor och förbättringsområden och skapar möjlighet för delaktighet, engagemang, förståelse och fokus hos medarbetare, arbetsgrupp och ledning att arbeta vidare med dessa.

Återkoppling och coaching erbjuds på de olika nivåerna. Detta ger kvalitet, effektivitet och lönsamhet. PASS-profilen bygger på aktuell stress- och arbetslivsforskning. De medarbetare fångas in som sär på väg in i en sannolik lång sjukskrivning – innan sjukskrivningen och därmed undviks stora rehabiliteringskostnader. Den kan användas som ett ”early warning system” för mätning av klimat och stress hos medarbetarna och därmed kan sjukskrivningar förebyggas.

Profilen består av 80 frågor och är utvecklad i samarbete med IPM vid Karolinska Institutet.

För vem

Passprofilen kan användas för enskilda individer (chefer och medarbetare) samt för lednings- och arbetsgrupper som ska eller är inne i ett förändrings- och utvecklingsarbete som berör utveckling av verksamheten, arbetsmiljön eller andra projekt. Passprofilen är ett utmärkt instrument i det individuella rehabiliteringsarbetets olika faser.

Innehåll

Helheten är viktig och frågeställningarna berör därför både arbetssituation och privatliv:

Privat – Hur relationer och olika situationer påverkar din hälsa.

Arbete – Hur du upplever samarbetet i din arbetsgrupp och i företaget/organisationen som helhet

Självkänsla – Hur egna krav och förväntningar påverkar ditt arbets- och privatliv.

Stress – Hur du kan identifiera olika typer av stressymptom.

Svaren behandlas givetvis konfidentiellt.

Passar bra att kombinera med Stress och rehabcoaching

Fakta

Kontakta oss för mer information och offert
Marie Swartling Philip
070 467 86 79
marie@in-balance.se
eller fyll i formuläret nedan

Intresseanmälan