Att arbeta hårdare är inte alltid smartare!

Stresshantering med fokus på mindfulness är ett kostnads- och tidseffektivt sätt för arbetsgivare att öka hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Modern forskning visar att träning i mindfulness skapar en stimulerande, varmhjärtad och god arbetsmiljö där människan står i fokus samtidigt som det ökar kreativiteten och minskar sjukfrånvaron.

I grunden handlar mindfulness om att förhålla sig till tillvaron på ett närvarande och konstruktivt sätt. Metoden är enkel men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. I mindfulness använder vi oss av andnings-, kropps- och attitydövningar för att vara här och nu. Förmågan att styra uppmärksamheten tränas. Konkreta träningsresultat är känslomässig reglering och kognitiv flexibilitet. Dessutom ökar välbefinnandet! Aktiviteten anpassas helt utifrån arbetsplatsens behov.

Mindfulness på jobbet lönar sig, både för individen och för företaget som helhet: effektiviteten ökar, stressnivåerna sjunker, sjukskrivningarna blir färre, man får större engagemang och färre konflikter, mindre personalomsättning och högre nivåer av kreativitet och nytänkande. Många upplever att de efter en genomgången mindfulnesskurs lärt känna sig själva bättre, tar bättre och mer medvetna beslut, har fått högre stresstolerans, fått en utökad förståelse för kommunikation och inte minst – kan prestera på hög nivå och fortfarande må bra. Helt enkelt mer tillgång till sin fulla kapacitet!

Läs mer om effekter av Mindfulness på arbetsplatsen:
Magisteruppsats Arbete och Hälsa, KI av Marie Swartling Philp

För vem

För arbetsplatser med stressrelaterad problematik. En verktygslåda för grupp eller individ med fokus på återhämtning och tekniker för stresshantering på jobbet. Insatsen anpassas utifrån arbetsplatsens behov och sker på jobbet. Det kan vara en återkommande aktivitet varje vecka, en föreläsning eller ett antal seminarier.
Kan med fördel kombineras med PASS-profilen.

Innehåll

Vi skräddarsyr upplägget för respektive arbetsplats, här följer exempel på vad som kan ingå. Mindfulness – medveten närvaro och acceptans, senaste hjärnforskningen och neuropsykologi, stressorer och självkännedom, vikten av återhämtning, att bygga på det friska för hållbar hälsa. Även rörelse och reflektion – övningar för kropp och sinne samt kommunikation med sig själv och andra.

Se också:
MBSR, 8 veckors kurs
Baskurs i Mindfulness

Fakta

Kontakta oss för mer information och offert
Marie Swartling Philip
070 467 86 79
marie@in-balance.se
eller fyll i formuläret nedan

Intresseanmälan