Individuell coaching med utgångspunkt i 8-veckors programmet i MBSR, Mindfulnessbaserad Stressreduktion

Coaching där du får lära dig enkla redskap för din personliga utveckling och stresshantering. Fokus ligger på att förebygga och återhämta dig från stress. Under 8 veckoträffar jobbar vi med oss själva som verktyg för att förbättra vår förmåga till stresshantering och återhämtning. Programmet är erfarenhets- och upplevelsebaserat och bygger på systematisk träning i meditation och mindful yoga. Teori och praktiska övningar varvas för att uppnå ökad medvetenhet och ett avslappnat förhållningssätt. Utifrån närvaro utforskar vi olika aspekter av tillvaron.

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat-Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen.
Läs mer: www.umassmed.edu

Innehåll

  • Medvetet pausa mitt i stress och oro
  • Hjärnans hot- och trygghetssytem
  • Hur stress påverkar beteende, känslor, kropp och beteende.
  • Hantera tankar och känslor
  • Öka glädje och tillit

Se också: MBSR, 8 veckors kurs

Fakta

Upplägg: Kan följa MBSR-programmet eller vara fritt och görs upp individuellt utifrån dina behov.

Antal gånger: Vanligtvis ses vi vid 8-10 tillfällen à 60/90 minuter.

Ingår: Kursmaterial och ljudfiler för hemträning.

Var: Online eller Gamla stan eller Hagastaden, Stockholm

Kontakta oss för mer information och offert
Marie Swartling Philip
070 467 86 79
marie@in-balance.se
eller fyll i formuläret nedan

Intresseanmälan