Marie Swartling Philip

BEETENDEVETARE – KOMMUNIKOLOG – MINDFULNESSLÄRARE

Marie Swartling Philip

Marie Swartling Philip

Mina ledord är hälsa, helhet och hållbarhet. Jag använder mig av olika tekniker och metoder såsom mindfulness, självmedkänsla, yoga, dans & rörelse för att åstadkomma en hållbar förändring för ett ökat välbefinnande

INSTRUKTÖR I NIA – YOGA – QIGONG

I grunden är jag beteendevetare med en magisterexamen i Arbete och hälsa vid KI, där jag även utbildat mig till rehabkoordinator. Jag är också utbildad lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion MBSR och Mindfulness Self-Compassion MSC, dessutom kommunikolog och coach med mångårig erfarenhet av individcoaching. Sedan slutet av 1990-talet har jag utövat olika stillhetstekniker och utbildat mig till instruktör i Qigong, Yoga och Nia. Jag har också lett åtskilliga friskvårdande aktiviteter på konferenser och företagsevent samt jobbat inom service och turism.

Jag har lång erfarenhet av att leda kurser och olika aktiviteter inom mindfulness, stresshantering och personlig utveckling, både för privatpersoner och på arbetsplatser, och har under många år arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering, med stressinterventioner och rehabsamordning inom landstinget, företagshälsovården och olika myndigheter samt i företag inom privat sektor. Bland mina nuvarande uppdragsgivare kan nämnas utbildningsföretag, olika privata företag, samt kommuner och företagshälsa

Den gemensamma nämnaren i all min yrkeserfarenhet är arbete med människor – att lyssna och möta människor där de befinner sig just i stunden. Med ett öppet och nyfiket förhållningssätt vill jag inspirera till inre utveckling och autentiska möten för att uppnå helhet, hälsa och hållbarhet!

Marie är en erfaren kursledare inom både mindfulness och dans. Hon är dessutom en människa som är väldigt lätt att tycka om. Pålitlig, klok, ansvarsfull, intelligent, omtänksam, mänsklig och allmänt älskvärd.

Björn Natthiko Lindeblad

Utbildning

Med magister, Beteendevetenskap, Arbete och hälsa, Karolinska institutet. (2015)
Magisteruppsats – Effekter av Mindfulness på arbetsplatsen

Fil kand Beteendevetenskap (Arbetslivspedagogik), Stockholms universitet. (1991)

Rehabkoordinator, Karolinska Institutet (2016)

Cert Kommunikolog, Skandinavisk Institutt for Kommunikasjon och Forandring, Norge (2002)

Lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, Center for Mindfulness Sweden (2014)

Lärare i Mindful Self-Compassion, MSC, Center for Mindful Self-Compassion USA (2016)

Body-Mind Medicine med Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts Medical School (2013)

Mindfulnessinstruktör, Sverigehälsan (2012)

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, Humanova (2020)

Somatic Experiencing Intermediate, SE institutet i Sverige (2023)

Instruktör i Nia Technique/Brown belt, Nia USA (2016)

Instruktör Qigong, Tai Chi Akademin (2000)

Cert Yogalärare i IN-bildningens yoga (2019)

Cert Lärare i Yinyoga och Restorative yoga enl Magadalena Mecweld (2020)

Utbildad i MI-samtal, Psykologpartners (2010)

Dipl Zen Coaching ( (2020)

Dipl Lösningsfokuserad Coaching, Solutionwork Institute (2007)

Arbetslivsrehabilitering och vägledning, Lärarhögskolan (2007)

Dipl Stresspedagog, New life (2000)

Kris och krisstöd, Sverigehälsan (2019)

Cert Feng Shui konsult, Nordic school of Feng Shui, (2010)

Licensierad i Passprofilen, Kom i form (2011)

Deltagit i ett flertal 5-9 dagars Tysta Mindfulnessretreater