Coaching med fokus på personlig stresshantering och arbetslivsinriktad rehabilitering

Genom vägledning, coaching och samordning stöttar jag dig där du befinner dig i din process. Jag fungerar som bollplank och hjälper dig att se dig själv och dina behov. Genom samtalsstöd kan du bygga upp självkänsla och en bättre relation till sig själv. Utveckla inre styrka och hållbarhet genom självmedkänsla och få tillgång till verktyg för hållbar inre balans. Jag stöttar dig i ditt arbete att återupptäcka dina resurser, tillit och glädje. Träffarna anpassas utifrån dina behov och kan innehålla teman som stresshantering, återhämtning, motivation, kommunikation och självbild.

För vem

För dig som behöver hjälp att hantera din stress som en förebyggande åtgärd eller är sjukskriven och behöver hjälp att komma tillbaka. Jag kan då fungera som bollplank i rehabprocessen med stödsamtal och rehabsamordning. Du vill satsa på din hälsa och behöver verktyg för självledarskap och ett hållbart arbetsliv.

Innehåll

Coachingen utgår från dina behov och kan handla om:

  • Verktyg för din stresshantering
  • Kartläggning av rehabiliteringsbehov
  • Personlig stresshanteringsplan
  • Motivation och resurser
  • Vägledning och nyorientering
  • Individuellt anpassade åtgärder
  • Långsam rörelseträning, avspänning och mentala övningar

Min utgångspunkt i mötet är öppenhet och närvaro som ger tillgång till ett djupare lyssnande och lyhördhet. Jag lägger stor vikt vid tillit, sekretess och professionalism.

Kombinera gärna med PASS-profilen

Om vi vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste vi först finna henne där hon är och börja just där.

Kirkegaard

Fakta

Plats: Online eller Gamla stan eller Hagastaden, Stockholm

Kontakta oss för offert/coachingpaket
Marie Swartling Philip
070 467 86 79
marie@in-balance.se
eller fyll i formuläret nedan

Intresseanmälan