Coaching utifrån medveten närvaro

Coaching utifrån medveten närvaro som på ett kraftfullt sätt hjälper dig att upptäcka dina inre resurser och finna dina egna svar. Jag arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt där jag använder flera olika coachingmetoder med mindfulness och självmedkänsla som bas. Jag arbetar utifrån en systemisk förståelse med en helhetssyn på människan och kombinerar samtal med kroppsliga övningar. Vi är alla unika och upplever svårigheter och utmaningar på olika sätt. I mötet utgår vi från dina behov där du befinner dig. Utgångspunkten i coachingen är att klienten har sina egna lösningar. Målsättningen är att stödja dig i att få kontakt med djupare nivåer av den visdom du har inom dig, så att du kan finna egna svar på såväl personliga som arbetsrelaterade frågeställningar. Utifrån trygghet och nyfiket utforskande hittar vi nya vägar och förhållningssätt att utveckla resurser, livskraft och ett meningsfullt liv.

Flera olika coachingtekniker används och anpassas utifrån klientens behov och coachen fungerar som bollplank. Klienten får hjälp att hitta sina egna svar genom inre guidningar, kraftfulla frågor, empatiskt lyssnande utifrån närvaro och inquiry – utforskande av den inre upplevelsen. Ett ledord är acceptans – att låta verkligheten vara som den är.

För vem

Passar dig som längtar efter personlig utveckling och att komma hem till dig själv. Du vill möta dig själv på djupet och vara mer medvetet i kontakt med kropp, känslor och tankar och det som är här och nu. Kanske handlar det om att möta svåra känslor och stress eller att utmana gränser och gamla mönster som hindrar dig. Kanske längtar du efter mer tillfredsställelse, glädje och balans i livet. Eller så längtar du efter mer lugn, tillit, styrka och inre kraft. Du vill kanske hitta verktyg för självomsorg och återhämtning att integrera i ditt dagliga liv.

Innehåll

Exempel på coachingteman kan vara:

  • Förändringar privat och i arbetslivet
  • Finna balans i det rullande livshjulet
  • Stärka din självkänsla och självmedkänsla
  • Ta fram styrkor och kreativitet
  • Bli medveten om mål och mening i ditt liv
  • Få kontakt med din inre längtan och förverkliga dina drömmar
  • Hantera problem eller svåra uppdrag/situationer

Jag har även utbildning i Kris och krisstöd

Fakta

Tid: 60/90 minuter per session

Plats: Online eller Gamla stan eller Hagastaden, Stockholm

Kontakta oss för offert/coachingpaket

Marie Swartling Philip
070 467 86 79
marie@in-balance.se
eller fyll i formuläret nedan

Intresseanmälan