Retreater i MBSR, MSC, Nia, Qigong & Yoga

In-Balance erbjuder längre och kortare retreater. Att delta i en retreat är en möjlighet för dig att komma närmare dig själv och fördjupa ditt utövande. Under en retreat guidas du genom olika övningar i rörelse och stillhet och får tid för egen reflektion. Retreat betyder att dra sig tillbaka för reflektion och eftertanke. Att ge sig själv en chans att stanna upp för att komma vidare. Intentionen är att miljöerna ska vara vackra, tillåtande och behagliga. Retreater kan ske helt eller delvis i tystnad. Jag har själv erfarenhet av att åka på retreat årligen sedan lång tid tillbaka – såväl kortare som längre retreat på 9 dagar. Min erfarenhet är att man aldrig ångrar en retreat!

The quieter you become the more you can hear

Ram Dass

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR

Mindfulness – medveten närvaro – är en uråldrig tradition, ett förhållningssätt till livet som skapar lugn och stabilitet. Det är en evidensbaserad metod med omfattande forskning som visar på hälsofrämjande effekter, ett sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar, både privat och på arbetet.

Mindfulness går ut på att vara medveten om det som händer i nuet. Att avstå från att värdera och döma sina tankar och känslor och istället observera och beskriva sin upplevelse. I mindfulness övas både uppmärksamhet och koncentration. Grundtanken är att vi genom att rikta om vår uppmärksamhet ska kunna påverka det enda som egentligen går att påverka – nuet. Vi tenderar att gå på autopilot och reagera utifrån invanda reaktionsmönster baserat på det vi varit med om innan och oroa oss för vad som ska hända i framtiden. Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, är en evidensbaserad metod för att återhämta sig och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla.

Mindfulness har sitt ursprung inom buddismens traditioner och har genom Jon Kabat-Zinn, Ph D, grundare av MBSR, integrerats med västerländsk medicinsk kunskap. MBSR, är det mest beforskade mindfulnessprogrammet i världen. Jon Kabat-Zinn är också grundare av Center for Mindfulness på Umass Medical School, www.umassmemorialhealthcare.org.

Forskning om Mindfulness: www.mbtasweden.org

Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla

CMindful Self-Compassion, MSC, självmedkänsla utvecklat av Christopher Germer, psykolog och kliniker samt Kristin Neff, psykolog, forskare och pionjär inom området mindful self-compassion. Metoden bygger på mindfulness och medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning och ger redskap för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionell läkning. Vi övar på att se utmanande tankar och känslor så som otillräcklighet, sorg, ilska, skam med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Genom självmedkänsla kan vi möta oss själva med vänlighet, och även lugna och trösta oss själva när vi har det svårt.

Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, psykologisk frihet och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen. Forskning på MSC har visat många positiva effekter, som att det känslomässiga välbefinnandet och glädjen i livet ökar medan ångest och depression minskar. Därtill har det en positiv effekt på utvecklandet av goda hälsovanor.
Mer om forskning på MSC här: www.centerformsc.org

Nia

Träningsformen Nia (Neuromuscular Integrated Action) skapades i USA på 1980-talet av Debbie och Carlos Rosas och grundar sig på deras hängivna utforskande av kroppen. Nia handlar om att locka fram lusten till rörelse och att träna kropp och sinne utifrån kroppens egna naturliga rörelsemönster – The Body´s Way. Nia är en holistisk träningsform inspirerad av dans, kampsport och mindfulness. Träningen skapar kontakt med det inre och med kroppen, skapar dynamik, helhet och läkning, samt framförallt – Rörelseglädje!

Nia är inspirerad av:
Dans – glädje, form och frihet, uttrycksfullhet och kreativitet.
Kampsport – distinkta rörelser, kraft, fokus och balans.
Tekniker för kroppsmedvetenhet – närvaro, läkning, stillhet och andning.

Qigong

Qigong är en mångtusenårig fysisk och mental rörelseform med ursprung i Kina. Qi betyder luft, andning, livskraft, vitalitet och energi. Gong betyder arbete eller träning. Qigong kan därmed förklaras som andningsövningar, vitalitetsträning eller som arbete med livsenergin och innebär långsam rörelseträning, riktad uppmärksamhet med fokus på andningen.

Qigong ingår i traditionell kinesisk medicin och används inom rehabilitering och som komplement till motion och är till för att stärka kropp och sinne. Träningen mjukar upp kroppen, påskyndar återhämtningsprocessen och lämpar sig väl som komplement till övrig träning. Syftet är såväl läkande som friskvårdande och handlar om att låta energiflödet i kroppen flöda på ett fritt och naturligt sätt – en slags ”rörelse-akupunktur”. ”De fem djurens lek” är en qigong-form som sägs ha läkaren Hua To som upphovsman. Han kallas också akupunkturens fader.

Yoga

Yinyoga & Restorative yoga enl Magdalena Mecweld
Yinyoga är en blandning av yoga, mindfulness och kinesisk medicin. Ordet yin i Yinyoga kommer från det kinesiska uttrycket yin och yang, där yin står för det lugna och stillsamma, och yang för det mer livliga och kraftfulla. Fokus ligger på yin-delarna i kroppen, så som skelett, myofascia, bindväv, ligament, inre organ och de så kallade meridianerna. De mycket enkla ställningarna utförs liggande eller sittande. Positionerna hålls kvar under flera minuter och samtidigt praktiseras medveten närvaro i stunden. I yinyogan stretchar man inte, man vill undvika att hålla kroppen i ytterlägen. Kroppen får slappna av och når på så sätt mycket djupare (så kallad passiv stretch). Yinyoga är därmed ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet såsom löpning, styrketräning och andra mer dynamiska yogastilar.
Namnet Yinyoga myntades av yogalärarna Paul Grilley och Sarah Powers, som inspirerats av kampsportmästaren Paulie Zinks daoist- yoga-utövande samt av läkaren Dr Hiroshi Motoyamas meridianlära.

Restorative yoga
Restorative Yoga är en återhämtande och balanserande yogaform. Restorative-yogans viktiga punkter är: observation (av sinne och kropp), stöd och återhämtning (fysisk och emotionell), medkänsla och acceptans. Med stöd från kuddar, bolsters och filtar försätts kroppen i ett ”viktlöst” tillstånd. Inbjudan är att släppa taget och sjunka in i kuddarna. Ställningarna hålls i 10 – 20 minuter, då djup avslappning och återhämtning infinner sig. Efteråt upplevs ett välbefinnande som beror på att hjärnan sätter igång produktionen av lugn och ro hormonerna oxytocin och prolaktin. Restorative yoga har därmed en rad positiva effekter, både fysiska och mentala. Restorative Yoga skapades av BKS Lyengar och används mycket effektivt mot fysisk och psykisk utmattning. Magdalena Mecweld har framförallt inspirerats av B.K. SIyengar och Dr Judith Hanson Lasater .

IN-bildningens yoga – IN-yoga
IN-bildningens yoga bygger på balans mellan en dynamisk och en lugnare del, med vår innersta kärna i fokus. Det är en yogaform för personlig utveckling. Grundpelarna är Hatha yoga, en mer fysisk och dynamisk yogaform och holistisk yoga, som är mer inkännande med fokus på kroppens hormonsystem. IN-bildningens yogapass är unikt framtagna och inkluderar även meditationer, andningsövningar och lägger fokus på de olika chakrana. Inbildningen är utvecklad av yogalärarna Maria Forslund och Ullis Karlsson.

Upp