Kurser i Mindfulness, Stresshantering & Självmedkänsla

De program jag erbjuder är alla originalprogram och flera av programmen är idag evidensbaserade. Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR utvecklat av Jon Kabat Zinn är det mest beforskade mindfulnessprogram och rekommenderas av svenska Socialstyrelsen. Mina kurser har som ambition att hålla högsta internationella standard och med intentionen att ge en hållbar förändring för ett ökat välbefinnande.

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR

Mindfulness – medveten närvaro – är en uråldrig tradition, ett förhållningssätt till livet som skapar lugn och stabilitet. Det är en evidensbaserad metod med omfattande forskning som visar på hälsofrämjande effekter, ett sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar, både privat och på arbetet.

Mindfulness går ut på att vara medveten om det som händer i nuet. Att avstå från att värdera och döma sina tankar och känslor och istället observera och beskriva sin upplevelse. I mindfulness övas både uppmärksamhet och koncentration. Grundtanken är att vi genom att rikta om vår uppmärksamhet ska kunna påverka det enda som egentligen går att påverka – nuet. Vi tenderar att gå på autopilot och reagera utifrån invanda reaktionsmönster baserat på det vi varit med om innan och oroa oss för vad som ska hända i framtiden. Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, är en evidensbaserad metod för att återhämta sig och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla.

Mindfulness har sitt ursprung inom buddismens traditioner och har genom Jon Kabat-Zinn, Ph D, grundare av MBSR, integrerats med västerländsk medicinsk kunskap. MBSR, är det mest beforskade mindfulnessprogrammet i världen. Jon Kabat-Zinn är också grundare av Center for Mindfulness på Umass Medical School, www.umassmemorialhealthcare.org.
Forskning om Mindfulness: www.mbtasweden.org

Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla

Mindful Self-Compassion, MSC, självmedkänsla utvecklat av Christopher Germer, psykolog och kliniker samt Kristin Neff, psykolog, forskare och pionjär inom området mindful self-compassion. Metoden bygger på mindfulness och medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning och ger redskap för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionell läkning. Vi övar på att se utmanande tankar och känslor så som otillräcklighet, sorg, ilska, skam med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Genom självmedkänsla kan vi möta oss själva med vänlighet, och även lugna och trösta oss själva när vi har det svårt.

Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, psykologisk frihet och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen. Forskning på MSC har visat många positiva effekter, som att det känslomässiga välbefinnandet och glädjen i livet ökar medan ångest och depression minskar. Därtill har det en positiv effekt på utvecklandet av goda hälsovanor.
Mer om forskning på MSC här: www.self-compassion.org

MINDFULNESS – STRESSHANTERING

Upp

SJÄLVMEDKÄNSLA

Upp