För mer närvaro, välbefinnande och balans i livet

I samarbete med HumaNova hålls originalprogrammet i MBSR, som skapats av Jon Kabat Zinn, grundare av Center for Mindfulness på UMASS Medical School i USA. Programmet lär ut den evidensbaserade metoden för att återhämta sig och hantera stress, smärta och ångest. Programmet följer en hög internationell standard.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som hjälper oss att förebygga, reducera och återhämta oss från stress. Mindfulnessträning kan öka livskvaliteten då man lär sig att möta och hantera svåra känslor. Andra effekter man kan uppleva är förbättrat fokus, bättre effektivitet, inre stabilitet, förbättrade relationer och glädje.

Medveten närvaro definieras som riktad uppmärksamhet, med avsikt, i nuet, icke-värderande och är fundamental i arbetet eftersom det pågående nuet är den enda tid som vi har att tillgå för att uppfatta, lära, växa och förändras.

För vem

Programmet är för dig som söker personlig utveckling och vill träna mindfulness för att integrera i vardagen, yrkesarbetet och livet. Kanske har du stressrelaterad problematik och behöver verktyg för stresshantering och återhämtning samt för att leva livet fullt ut.

Programmet motsvarar steg 1 i det internationella lärarprogrammet i MBSR.

Innehåll

Deltagarna tränar mindfulness, dvs övar den naturliga förmågan att vara närvarande. Man tränar också på att bryta invanda automatiska reaktionsmönster som leder till stress och ohälsa. Du lär känna dig själv och dina stressorer och får hjälp med effektiv stresshantering och återhämtning. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla. Med en träff per vecka under 8 veckor jobbar vi med oss själva som verktyg. Programmet är erfarenhets- och upplevelsebaserat och bygger på systematisk träning i meditation och mindful yoga. Ett program för hemövningar ingår samt en tyst heldagsretreat.

Mindfulnessprogrammet hjälper dig med:

  • Stresshantering
  • Känsloreglering
  • Återhämtning
  • Koncentration och fokus
  • Beslutsfattande
  • Att hantera förändring

Fakta

Program: Steg 1 i den internationella lärarutbildningen i MBSR

Förkunskaper: inga

Pris: 5980 kr inkl. moms

Ingår: Arbetsmaterial samt hemuppgifter.

Kursledare: Marie Swartling Philip, Mindfulnesslärare MBSR samt MSC, Med mag/Beteendevetare samt Kommunikolog